x

راهنمای ثبت نام و ورود به سایت

مشتریان و همراهان همیشگی

گروه "عطر چ" در راستای اهداف خود و به منظور ساده سازی هرچه بیشتر فرایندهای موجود در سایت، اقدام به راه اندازی دو روش متفاوت برای ثبت نام و ورود به سایت نموده است.

اینجا می توانید فرایند ورود و ثبت نام با هریک را مشاهده فرمایید:

توصیه مهم: در صورتی که پیش از این با استفاده از هریک از دو روش فوق اقدام به ثبت نام در سایت نموده اید، اکیدا توصیه می گردد به منظور استفاده حداکثری از همه امکانات سایت، اکانت خود را به کمک بخش "تایید حساب" در سایت، به هر دو روش (ایمیل و تلگرام) متصل نمایید.