هیچ موردی در سبد خرید شما نیست

همه مطالب

02

اسفند

1396

فرابنفش و البته اینجا به معنای بنفش پر رنگ (Ultra Violet) رنگ سال ۲۰۱۸ به انتخاب پنتون، رنگی مبتکرانه و تخیلی است که راه را برای آنچه در حال پیش آمدن است، روشن خواهد ساخت. این طیف رنگی بنفش، با شیوه ای رنگارنگ و وسوسه انگیز، تفکرات خلاق، نوآورانه و خیالی را به یکدیگر پیوند می دهد تا ما را به سمت آینده ای روشن هدایت نماید. رنگ بنفش به گونه ای کاملاً مبتکرانه می تواند اسرار کیهانی، اتفاقات پیش ر...